Vi må snakke om i morgen

Den 20. april 2020 samles vi i Grieghallen! Les om konferansen under.

GRATIS PÅMELDING

Ønsker du å bidra?

Kontakt vår konferanseleder, Lise Apelthun, om du ønsker å være innleder, sponsor, stå på stand eller har andre spørsmål/henvendelser.

lise@omimorgen.com

HVA ER KONFERANSEN?

Hvordan ser morgendagen ut?
Hva slags jobber vil være attraktive og tilgjengelige i framtiden?

KLIMAKRISE

I 2019 har det skjedd mer enn noen gang for å skape et grønt skifte. Flere steder i verden erklæres det klimakrise, og millioner av mennesker, spesielt unge, streiker hver uke for klimaet. De streiker fordi det er for lite handling for å redde klimaet og sikre fremtiden. Så vi spør, hvorfor gjøres det ikke mer – hva er planen?

ALLE MÅ MED

Vi vet at vi må redusere våre klimagassutslipp om vi skal nå målene i Parisavtalen. Alle må med, næringslivet, politikken og akademia. Det betyr at Norges fossile næring, som også er vår største inntektskilde, må omstilles. Vi spør hvordan – hvilken rolle skal den fossile næringen spille i Norges grønne skifte?

MØT ILDSJELENE

Vi inviterer ledere fra ledende norske bedrifter, toppolitikere og akademikere som jobber for et grønt skifte. Hva er deres strategi? Hva må til for at vi skal lykkes?

DEBATT

Dagens bruk-og-kast samfunn er ikke bærekraftig og en av hovedgrunnene til at vi i dag har en klimakrise. Derfor er teorien om sirkulær økonomi viktig å ta i bruk, slik at vi kan skape verdi til ressurser som allerede er brukt en gang. Hva står i veien for denne endringen, og hvordan skal vi komme oss dit? Vi Må Snakke Om i Morgen tar debatten.

NÅR: 20. APRIL 2020
HVOR: GRIEGSALEN, GRIEGHALLEN Dørene åpner kl. 16:00 for networking med stands i Foajeen. Konferansen starter kl. 17:30, men vi anbefaler å være ute i god tid, og avslutter kl. 21:30.Det blir lett matservering og muligheter til å kjøpe forfriskninger i baren før konferansen og i pausene.

Det blir åpnet opp for standmesse i Foajeen før konferansen starter hvor det er mulighet for å komme i kontakt med forskjellige bedrifter, perfekt for deg som i nær fremtid skal ut i jobb.


Konferansen er som alltid gratis og åpen for alle. Påmelding finner du gjennom linken over.
INNLEDER

Nina Jensen

One Healthy Ocean

Nina Jensen, leder av forsknings- og ekspedisjonssenteret REV Ocean, og tidligere generalsekretær i WWF Verdens naturfond, snakker om hvordan vi kan redde havet og hva REV Ocean gjør for å bidra til dette. 

INNLEDER

Tore Furevik

Hvordan går det, egentlig?

Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret for Klimaforskning og Professor i fysisk Oseanografi, forteller oss hvordan det egentlig går med det grønne skiftet.

Han presenterer aktuell klimaforskning og forteller hvordan utviklingen mot en grønnere fremtid går. For det går fremover, ikke sant?

INNLEDER

Bjørn Haugland

Det blir varmere, vi må SKIFTE


Bjørn Haugland, administrerende direktør i Skift – Næringslivets Klimaledere og tidligere konserndirektør for bærekraftig utvikling i DNV GL, presenterer sirkulærøkonomiens rolle i det grønne skiftet.

INNLEDER

Kristin Halvorsen

Politikk + forskning = ?

Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning, leder for Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk Museum, forteller om samarbeidet mellom politikk og forskning. Hvor viktig er det, og hvordan får vi det til å skje?

INNLEDER

Ingrid Velken

Et elektrisk Norge

Ingrid Velken, konserndirektør for innovasjon og utvikling ved BKK og styremedlem i Norsk klimastiftelse kommer, og hun skal snakke om elektrifisering av Norge. Er det løsningen på vår tids største utfordring? 

INNLEDER

Terje Vedeler

Små kraftverk, stor forskjell

Terje Vedeler, administrerende direktør i Småkraft, forteller oss om småkraftens potensiale. Må vi tenke mindre for å tenke større?

INNLEDER

Thina Saltvedt

Fremtiden, et kostnadsoverslag

Thina Saltvedt, sjefsanalytiker for Bærekraftig Finans i Nordea og medlem i Klima- og Miljøministerens klimaråd, kommer til Vi må snakke om i morgen for å snakke om grønn økonomi og gi oss et kostnadsoverslag på det grønne skiftet.

Heltene

Uten våre fantastiske samarbeidspartnere ville ikke dette vært mulig. Tusen takk.