Ressursgruppen

Ressursgruppen

For å oppnå målene våres og for å styrke kredibilitet og tillitt til stiftelsen er vi avhengige av et godt og solid team rundt oss, som ønsker å bidra med sin kompetanse, erfaringer og milder. Vi er derfor veldig heldige og takknemlige for å ha våre dyktige samarbeidsparnere med på laget.

Heidi Gaustad

Markedssjef for Norconsult region vest

Elise Sæle Dahle

Daglig leder/partner i Haltenbanken Bergen AS

Helge Drange

Klimaforsker ved Universitetet i Bergen og Bjerknesseteret for klimaforskning

Kari Johannesen

Daglig leder/planlegger i Ard Arealplan AS