HVEM ER VI?

Gjennom et bredt spekter av tidsaktuelle arrangementer og prosjekter er vi et forum for kunnskapsutveksling og innovasjon. Vi engasjerer den yngre generasjonen til å ta aktiv del i den politiske debatten, og fremme viljen til å satse på karrierer som bidrar til å akselerere det grønne skiftet. Sammen stiller vi spørsmål og finner svar. Slik leder Om i Morgen veien mot en grønnere framtid for fremtidens generasjoner.

Misjon

Vi ønsker å forene akademia, næringslivet og politikken gjennom kunnskapsutveksling. Denne retter fokus mot bærekraftsmålene og vår felles klima- og energiframtid.

Visjon

Bidra i arbeidet for å oppnå morgendagens samfunn. Nullutslippssamfunnet.

Bli med på laget!